ETKİNLİK TAKVİMİ
Mayıs 2023
PztSalÇarPerCumCmtPaz
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Zabıta Müdürlüğü » 002 Yetki ve Sorumlulukları

 YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Kula Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Kula Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların (araçlı ve araçsız) yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
 • Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,
 • Yapılan işlemlerin takibinin ve tebligatlarının ilgili kanunlar çerçevesinde neticelendirilmesini sağlamak,
 • Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların ilgililere tebliğini yapmak, takibini yaparak neticelendirilmesini sağlamak,
 • Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat hilafı oluşturacak şekilde dükkânının dışına (yol-meydan-yaya kaldırımı vb) noktalara teşhir ve satış amaçlı bırakılan işgallerin kaldırılmasını sağlamak, kaldırmayanlar hakkında ilgili kanunlar kapsamında yasal işlem yapmak,
 • Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren işyerlerinin faaliyetlerine son vermek ve haklarında yasal işlem yapmak,
 • 3194 sayılı imar kanununa göre ilgili müdürlükçe yapılan çalışmalara nezaret etmek,
 • Statik rapor gereği yıkılması tehlike arz eden binaların nüfus ve eşyadan tahliye ederek mühür altına almak,
 • Her türlü gayri yasal inşai faaliyetlere engel olmak,
 • Mühürlenerek faaliyetten men edilen işyerlerinin kontrolünü yapmak, mührü fekki yapan ilgililer hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak.
 • Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
 • Her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak,
 • İlçe sınırları dâhilinde dilencilik faaliyetlerine mani olmak, haklarında yasal işlem yapmak
 • İşgalli olarak faaliyet gösteren esnafların faaliyetlerini denetlemek ve takibini yapmak,
 • Yasaların vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde el konulan malları kayıt altına alarak depolama yapmak,
 • Hizmet bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
 • Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,
 • Pazar kurulan sokaklar ve çevresinde her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak,
 • Tezgâh kurma belgesi olmayanların faaliyetine engel olmak, Pazarcı esnaflarına tahsis edilen tezgâhları kontrol etmek,
 • Pazaryeri içinde yüksek sesle satış yapan esnaflara engel olmak,
 • Pazar tezgâhında satışı yasak olan(cd, kitap, canlı hayvan vs.)ürünlerin satışına engel olmak ve yasal işlem yapmak,
 • Belediye gelirleri açısından tezgâh kurma ücretlerini yatırmayan esnafları tespit ederek faaliyetlerine mani olmak,
 • Gıda maddelerinin açıkta satışını engellemek, hijyen şartlarını oluşturacak şekilde gerekli önlemleri almak,
 •  Vatandaşların yapmış olduğu alış-verişlerde tartıların standartlara uygun olup olmadıklarını denetlemek,
 • Tezgâhlarda bulunan yanıltıcı fiyat etiketlerin bulunmasına mani olmak,
 • Pazarlar ilgili nizam ve intizamı sağlamak
 • İlçemiz dâhilinde hizmet veren değişik meslek gruplarına ait esnafları denetlemek, ruhsatı olmayan esnaflara yasal işlem yapmak,
 • Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerini hijyen ve belirtilen şartlara uygunluğu açısından denetlemek, yapılan denetlemelerde sağlık şartlarına uygun olmadığı tespit edilen gıda maddelerine el koymak
 • İş yerlerindeki mevcut ruhsatların faaliyet konumuna uygun olup olmadığını tespit etmek, ruhsat hilafı var ise ilgili makama bilgi vermek,
 • Belediyemiz tarafından ruhsat verilmeyen işyerlerini ruhsat veren kurumlara bildirmek, 
 • Umuma açık eğlence ve istirahat işyerlerine izin verilmeden önce ruhsat işlemlerinin başlamasını sağlamak,
 • Her türlü gıda imalatı yapan iş yerlerini belirli zamanlarda periyodik olarak denetimini yapmak, uygun şartlarda faaliyet göstermeyenlere yasal işlem yapmak, gerekli görülen hallerde İl Tarım Müdürlüğüne bildirmek,
 • İlçemiz dâhilinde hizmet veren değişik iş gruplarına ait işyerlerinde 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununa göre denetim çalışması yapmak,
 • İşyerlerinde çalışan ve sağlık muayene cüzdanı alması gereken işyerlerinin, sağlık muayene cüzdanı almalarını sağlamak,
 • Umuma açık işyerleri ile ilgili denetim çalışması yapmak ve takip etmek,
 • Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne ve Temizlik İşlerine yardımcı olmak
 • Müdürlüğünün ilçe genelindeki trafikle alakalı tüm çalışmalarına yardımcı olmak
 • Kamu ve kuruluşları tarafından gelen talepler doğrultusunda çalışmalara nezaret etmek, 
 • İlçe genelindeki yol ve meydanlardaki uygunsuz araç parklanmaları ile tretuvar üzerinde araç işgallerine engel olmak ve gereken yasal işlemi yapmak,
 • İlçe genelindeki tretuvar üzerine park geliş geçişi engelleyen araçları bulunduğu yerden alarak idarenin belirlediği yere nakletmek ve yasal işlemi yapmak,
 • Belediyemizin gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerde gerekli önlemler almak,
 • Okul ve hastane girişlerinde ihtiyaç halinde trafik akışı açısından gerekli düzenlemeleri yapmak, önlem almak,
 • Hafriyat ve diğer malzeme taşıyan araçların, cadde, sokak ve meydanları kirletmelerine mani olmak, yasal işlem yapmak,
 • Yazışmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak,
 • Belediye tembih ve yasaklarına aykırı davranmalara tutulan zabıtların kaydedilmesi, kararların infazı için ilgili birime yazı yazılması, maktu ceza işlemlerinin takibinin yapılmasını ve sicillerinin tutulmasını sağlamak,
 • Ekiplere ait vukuat defteri ve hizmet vesikalarını hazırlamak, takibini yapmak,
 • Bildiri, genelge vb. evrakların kayıt altına alınarak arşivlenmesini sağlamak,
 • Müdürlüğün faaliyet raporunu (haftalık, aylık, yıllık ) hazırlamak,
 • Müdürlük demirbaş ve tüketim maddelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak,
 • Müdürlüğe ait genel arşivi düzenleme ve takibini yapmak
 • Araç, gereç ve telsiz alımlarının temini, zimmetlerinin tutulması ve tamirini yaptırmak,
 • Belediye zabıtasının memur mefruşatlarının teminini ile ilgili malzemelerin talebini yapıp hak sahiplerine dağıtımını sağlamak,
 • Araçların sevkiyatı ve kullanımının takibini yapmak,
 • Semt pazarlarındaki esnafların tezgâh kurma belgelerini düzenlemek, sicil bilgileri ile ilgili dosyalama yapmak
 • Pazarcıların tezgâh kurma belge ücretlerinin tahakkuk ve tahsilâtlarının takibini yapmak
 • Pazarlardaki isim ve yer değişikliklerinin bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak
 • Seyyar, dükkân önü ve mevsimlik işgallerle ilgili düzenleme yapmak, tahakkuk ve tahsilât işgallerinin takibini yapmak
 • Çevre Koruma ve Kontrol ile ilgili gelen tüm belgeleri kayıt altına almak,
 • Çevre Koruma ve Kontrol ile ilgili gelen tüm belgelerin cevabi yazılarını yazmak ve dosyalamak.
 • Temizlik Ekipleri tarafından toplanan moloz, çekyat, ambalaj atıkları, çöp miktarlarını ve yıkanan sokakları kayıt altına almak
 • İlçemizin tüm sokak ve caddelerinin süpürülmesini ve yıkanmasını, tüm çöplerin toplanmasını, pazar yerlerinin temizliği ve yıkanmasını Temizlik Ekiplerince sağlamak,
 • Konteynırları kontrol ederek bakım ve onarımlarını zamanında yaptırmak,
 • Konteynırların periyodik olarak yağ çözücü ve koku gidericilerle yıkanmasını sağlamak,
 • Moloz ve ev eşyası atıklarını toplamak,
 • Gayrı sıhhi müesseselerin katı atıklar ve hava kirliliği açısından ilgili mevzuat hükümlerine göre periyodik kontrolünün yapılmasını sağlamak,
 • Görsel kirliliğin giderilmesi için gerekli denetimleri yapmak, rahatsız edici pano ve afislerin ıslah edilmesi veya kaldırılmasını sağlamak.
 • Dış cepheleri bozulmuş kötü görünüm arz eden binaların maliklerine gerekli uyarıların yapılarak onarılmasının sağlanması için ilgili mercilerden izin alınmasında yardımcı olmak.
 • Taşınmaz kültür varlığı olan tarihi çeşmelerimizin ve sahipsiz binaların temizliği için gerekli organizasyon ve çalışmaları yapmak.
 • İlçemiz halkının yeşil alan ihtiyacı göz önünde bulundurularak yapılacak olan yeşil alan planların Müdürlüğün görüşünün alınarak yapılmasını sağlamak.
 • İnşaat sahiplerinin; inşaat sahasında kaldığı için kesmek zorunda kaldıkları ağaç sayısı kadar Müdürlüğümüzce gösterilen yere fidan dikilmesini sağlamak ve bu konuda denetlemeler yapmak.
 • Çevre koruma konusunda görev verilmiş olan özel kamu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği koordinasyonu sağlamak bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek, çevre ile ilgili konularda dokümantasyon, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak.
 • Çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plan ve projenin fayda ve maliyetleri ile çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek.
 • Atık, artık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan havada, suda, toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyeceği şekilde bertarafının sağlanması için denetimler yapmak, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması hususunda mevcut kanun ve tüzükler doğrultusunda ilgili makamlar ve müdürlükler arası koordinasyon ile çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.
 • Çevre koruma uygulamalarına etkinlik kazandırmak için basta okullar ve işyerleri ve sanayi kuruluşları olmak üzere sürekli bir eğitim programı uygulamak bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek desteklemek yönlendirmek ve çevre bilincini geliştirmek çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, paneller, kurslar, fuarlar ve çevre haftası kutlamaları düzenlemek.
 • İlçemiz halkına sağlıklı yasam ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak için spor alanları, dinlenme ve oyun alanları düzenletmek ve bunların bakımının yapılmasını sağlamak,
 • Tıbbi atıklar ile atık pillerin toplanmasını sağlamak,
 • İkinci ve üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseselerin emisyon iznine tabi olanların hava kalitesi kontrolü yönetmeliğine göre tespit etmek.
 • Gayrı sıhhi müesseselerin emisyon izin işlemlerinin takip edilmesini sağlamak.
 • Emisyon iznine tabi olmayan tesislerinin hava kalitesinin korunması yönetmeliğine göre incelenerek gerektiğinde iç ve dış ortam içi emisyon raporunu istenmesi. Yakıt kazanları için baca gazı analiz raporlarının istenmesi yönetmeliğe göre değerlendirilmesini yapmak.
 • Hava kirliliği önleme yöntemleri içinde temel teşkil eden yakıtın iyi şekilde yakılması için apartman yöneticilerine duyuru yaparak kapıcı vb. için kaloriferci kursları düzenlemek ilçeye giren yakıtların kalori ve kükürt içeriği yönünde tespiti ve kontrolünü yapmak.
 • Çevre Kanununa göre hava kirliliğine karsı alınan tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanması gerektiğinde mahalli en büyük mülki amire bildirilmesini sağlamak.
 • Sanayi kuruluşlarının arıtma çamurlarını kurutma yoluyla bertarafının sağlanması yönünde işlemler yapmak.
 • İlçemiz sınırlarında bulunan okul, resmi ve özel is yerlerine kağıt kumbaraları yerleştirmek ve atık kağıtlarının geri kazanımı sağlamak.
 • Moloz ücretlendirmelerinin Zabıta Memurlarınca yapılması ve takip edilmesini sağlamak.
 • Çöp evlerin temizlik işlemlerini Zabıta Memurları eşliğinde yaptırmak,
 • Zabıta Memurları ile ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın çöplerini mutlak surette konteynırlara bırakmaları belirli alanlarda uygulanan saat ile çöp toplama işi için anonslu çalışma yapmak,
 • Zabıta Memurları ile birlikte konteynır diplerine ve rasgele bırakılmış çöpler için Kabahatler Kanununa göre işlem yapmak.