Duyurular

Personel Alim İlanı

 

SINIFI

ÜNVANI

ADEDİ

EĞİTİM DURUMU

AH

Avukat

1

Lisans -  Yükseköğretim

 

 

MANİSA İLİ KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIM İLANI

 

 

5393  Sayılı  Belediye  Kanunun  49.  Maddesi  hükümlerine  göre,  boş  bulunan,  aşağıda;  sınıfı,

ünvanı, derecesi, adedi, öğrenim durumu,  deneyim süreleri belirtilen 1 adet tam zamanlı sözleşmeli

Avukat personel alımı yapılacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

 

1.   657 Sayılı Devlet Memuru Kanununun 48. Maddesi A fıkrası şartlarını taşıyor olmak,

2.   Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,

3.   Askerlikle ilişiği olmamak,

4.   Kula ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

5.   Fakültelerin Hukuk bölümünden mezun olmak,

 

 

ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO:

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

 

Başvurular, 07.01.2016 Perşembe saat: 08:00 ile 08.01.2016 Cuma saat: 17:00’ye kadar Kula

Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Faks, Posta ve Elektronik posta(e-mail)

ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

11.01.2016 Pazartesi saat 14:00’te Belediye Toplantı Salonu sözlü mülakat yapılacaktır.

 

NOT:  Başvuru  sırasında  istenilen  belgeler  ile  birlikte  Belediye  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim

Müdürlüğü’ne müracaat edilecektir.

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

 

1.   Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

2.   Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,

3.   Yerleşim yeri belgesi,

4.   Özgeçmiş

5.   Sağlık raporu,

6.   Son altı ay içinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf,

7.   Adli sicil belgesi,

8.   Askerlik durumunu gösterir belge,

 

 

Hüseyin TOSUN

Belediye Başkanı

30.12.2015