Sağlık Turizmi » Emir Kaplıcaları

Emir hamamları Kula-Selendi yolu üzerinde, Kula ilçesinin 18 km kuzeydoğusunda,Gediz nehrinin yakınında bulunan Şehitlioğlu köyünün güneyinde Ilıca hamam deresi (Gerençayı) kenarındadır. Emir hamamlarında, Roma dönemine ait hamam kalıntıları göze çarpmaktadır. Bu kalıntılar bizlere bölgenin binlerce yıldan beri kaplıca olarak kullanıldığını göstermektedir. Kaplıca alnında iki adet sondaj bulunmaktadır. Birinci sondaj kuyusu 33 metre derinlikte 40 litre /sn ile 63 C sıcaklıktadır. İkinci sondaj kuyusu 162 metre derinlikte 100 litre sn ile 59 C sıcaklıkta termal su içermektedir.
 
Alınan su örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre alandaki termal kaynaklar NaHC03’li (sodyum bikarbonat) sular sınıfına girmektedir.
 
19 yy’da Kula’yı ziyaret eden Ch. Texier Küçük Asya Tarihi adlı eserinde Emir hamamların’dan şu şekilde bahsetmektedir. Hermes (Gediz) nehrinin 5 km uzağında ve 59 C sıcaklıkta Emir hamamları adı verilen Romalılardan kalma bir yer vardır. Bu yerde eski dönemlere ait harabeler göze çarpmaktadır. Bu yer şehir olmaktan ziyade dini merkez ve tıbbın birlikte yürütüldüğü, hastaları tedavi etmek için papazların iki işi birden gördükleri, Romalılar döneminde hem dini ziyaret ve tedavi merkezidir. Su kaynağının bulunduğu yerin çevresi, harçsız konmuş antik döneme ait büyük taşlarla çevrilidir. Büyük bir kısmı şiddetli yer sarsıntılarında yıkılarak toprak altında kalmıştır. Güney kısmında, dağ eteğinde antik oymalı kabartmalar vardır. Bu kabartmalarda 1,5 metre yükseklikteki kayalara işlenmiş, Romalılar ve Hititler serpuşunu giymiş ve arkasında mabude işareti olan hilal konmuş bir çerçeve tasvir edilmiştir.
 
1901 yılında Kula’ya gelen coğrafyacı PHİLİPSON’ un izlenimlerine baktığımızda; Hamamlar antik devrin THESEUNTHEM’ leri dir. Büyük bir antik yapının yanında sıcaklığı 59 C olan sıcak bir kaynak vardır. Bir yıkanma yeri ve birkaç çardak buradaki misafirleri ağırlamak içindir. Biraz batıda tersiyer (III Zaman) kirecin içinde antik oymalı üç ayak bulunur. Oymaların birinde bir cenaze töreni, ikincisinde yüksek şapkalı bir adam ile iki köpek, üçüncüsünde ise bir adam ve bir ağaç vardır. Bu vadi tersiyer (III Zaman) beyaz kumuna ve kirecine yaklaşık 200 metre kadar gömülüdür. Bitki örtüsü seyrektir, şeklinde bahsetmektedir. Görüldüğü üzere her dönem yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından Emir hamamları bölgesi ilgi çekmiştir.
 
Kula bölgesinde sıcak su çıkışlarının kökeninin volkanizma olduğu saptanmıştır. Bu bölgede volkanlar çok eskiden sönmüş olsalar bile dolaylarında yine termal kaynaklara rastlanır. Termal kaynaklar erimiş bir kütlenin ısı kaybının son safhasını gösterirler. Böyle bir kütle derinlerde yavaş yavaş soğurken az çok yüksek sıcaklıkta gaz ve buhar çıkmaya devam eder. Çıkan sıcak su ve buhar, içinde bulunduğu kayaçlardaki hareketi ve dolaşımı sırasında hidrotermal oluk meydana getiren fay veya çatlak gibi bir çıkış yolu bulabilirse yer yüzüne doğru yükselir. Bu çıkış sırasında kimi zaman yüzeye yakın hareket eden soğuk sularında etkisi ile sıcaklığından bir miktar kaybeder. Eğer sıcak buhar ve suyun yükselmesi uzun zaman alırsa, sıcaklık kaybı nedeniyle buhar sıcak suya dönüşebilir. Bu da kaynak şeklinde yeryüzünden fışkırır.
 
Emir hamamları T.C. Sağlık Bakanlığı raporlarına göre, tedavi şekli banyo uygulaması olarak yapıldığında kronik dönemdeki kas iskelet hastalıklarının tedavisinde yardımcı ve tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında cerapral palsyl gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, nöravejetatif distani gibi genel stres bozukluklarında, spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir niteliktedir. İçme kürü olarak da üst gastrotestinal sistem fonksiyonel rahatsızlıklarında, seçilmiş ürolithiasis olgularında tamalayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.
 
Emir hamamları içinde belediye tarafından yaptırılan 37 aparttan oluşan konaklama yeri mevcuttur. Odalar her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.Odalara şifalı sulardan verilmektedir.

İletişim:
Emir Hamamları
 0 236 835 1246
 
Rezervasyon:
 
0 236 816 70 05  Dahili 135