Müdürlüklerimiz » Mali Hizmetler Müdürlüğü

 
Ummuhan İNCE - Mali Hizmetler Müdür V.
 
1969 yılında Kula’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kula’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi (Lisans) mezunu olup memuriyet hayatına 1994 yılında Sandal Belediyesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde Muhasebeci göreve başladı. 2006 yılında itibaren aynı belediyede Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini yerine getirdi. 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu gereği Sandal Belediyesinin tüzel kişiliğinin sona ermesiyle 20.05.2015 tarihinde Kula Belediyesi'nde Muhtarlık İşleri Müdürü olarak göreve başlamıştır. 01.12.2016 tarihinde Mali Hizmetler Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk annesidir.
 
 
 
Müdür : Ummuhan İNCE
Telefon : 0 (236) 816 70 05 -119
E-mail : malihizmetler@kula.bel.tr

 Temel Görevler

Kula Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyemizin öz kaynaklarını verimli ve etkili bir şekilde yöneterek gelir ve giderlerin yönetsel gerekler ve yasal yükümlülükler açısından en ekonomik biçimde yapılmasını sağlamakla görevlidir. Ayrıca bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak; idare gelirlerini tahakkuk ettirerek gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yapmak; muhasebe hizmetleri ile mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak, harcama yetlililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak müdürlüğün diğer görevleri arasındadır.

 Projeler

Müdürlüklerimizce üretilen projelerin hayata geçirilmesi konusunda tüm dikkat ve titizliği ile iş ve işlemleri özellikle ihale konularında sürdürmektedir. Bunun dışında, temel gayelerimiz ihalelerde şeffaflığı en yüksek düzeyde tutmak, taşınır işlemlerini en hızlı şekilde aksaklığa mahal verilmeksizin tam ve eksiksiz olarak sürdürmek ve motorlu vasıtalarımız ile gerek vatandaşlarımıza, gerek idaremiz içerisinde gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığımız hizmetin her zaman için daha üst noktalara çıkmasını hedeflemek ve gerçekleştirmektir.