Müdürlüklerimiz » Temizlik İşleri Müdürlüğü


 
 
Hayrettin YEŞİL - Temizlik İşleri Müdür V.
 

1965 yılında Kula'da doğdu. Evli iki çocuk babası olan Hayrettin Yeşil, 1993 yılında Kula Belediyesi'nde memur olarak işe başadı. Belediyenin Zabıta, İtfaiye ve çeşitli birimlerinde farklı görevlerde bulundu. 01.12.2016 tarihindeTemizlik İşleri Müdürlüğü'ne atanan Müdürlüğü’nde görevlendirlien Hayrettin Yeşil, görevini vekaleten yürütmektedir.
 
Müdür : Hayrettin YEŞİL
Telefon : 0 (236) 816 70 05 
E-mail : info@kula.bel.tr

 Temel Görevler

İlçemiz sınırlarında oluşan evsel katı atıkların sistemli bir şekilde toplanarak taşınmasını sağlamak, cadde ve sokakların süpürülmesini sağlamak, çevre temizliği çalışmalarını yürütmek,atık pillerin evsel atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak, atıkların kaynağında azaltılmasına yönelik uygulamalarda ilgili birimlerle ortak çalışmalarda bulunmak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (g) bendi ve “Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunmaktadır.

 Projeler

Müdürlüklerimizce üretilen projelerin hayata geçirilmesi konusunda tüm dikkat ve titizliği ile iş ve işlemleri özellikle ihale konularında sürdürmektedir. Bunun dışında, temel gayelerimiz ihalelerde şeffaflığı en yüksek düzeyde tutmak, taşınır işlemlerini en hızlı şekilde aksaklığa mahal verilmeksizin tam ve eksiksiz olarak sürdürmek ve motorlu vasıtalarımız ile gerek vatandaşlarımıza, gerek idaremiz içerisinde gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığımız hizmetin her zaman için daha üst noktalara çıkmasını hedeflemek ve gerçekleştirmektir.