Geleneksel El Sanatları » Testicilik

 Tarih boyunca yapılan kazılarda en eski kültür kalıntıları arasında yer alan pişmiş toprak hayvan ve insan figürleri, insanların eski çağlardan beri kili şekillendirip pişirmeyi bildiklerini göstermektedir. Bilinen en eski seramik örneklerine ise Anadolu’da rastlanmıştır. Bu çağda saman karıştırılmış çamurdan, çark kullanılmadan elle şekillendirilerek yapılan çanak-çömlekler üretilmiştir. Daha sonra bu ürünlerin basit geometrik motiflerle bezendiği görülmüştür. Günümüzde Anadolu’nun birçok yöresinde mevcut olan çömlek üretim merkezlerden biri de Manisa’nın Kula ilçesinde yapılan çömlekçiliktir. Kula’da uzun yıllar boyunca çömlekçilikle uğraşılmış ve bu işle ilgilenen işletme sayısı giderek azalmıştır. Günümüzde ise, “Kahraman Kardeşler Testicilik” küçük bir işletme olarak halen varlığını sürdürmektedir. Kahraman Kardeşler’ in traktör ya da kamyonlarla getirdikleri hammadde, önce dinlendirmekte, daha sonra geleneksel bir yöntemle elle şekillendirerek testi, küp, bardak, çömlek gibi çeşitli ürünler elde edilmektedir. Elde edilen bu ürünler ise turistik bölgelere satılmaktadır.