Müdürlüklerimiz » Yazı İşleri Müdürlüğü


Volkan FİLİK - Yazı İşleri Müdür V.
 
1981 İzmir doğumludur. Evli olan Volkan FİLİK 1998 yılında Bornova Sıdıka Rodop Lisesi’nden, 2003 yılında T.C. Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında 2010 yılında ("Küreselleşmenin Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında Sağlıkta Dönüşüm Projesiyle Uygulanması", DEÜ. SBE. Kamu Yönetimi ABD. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, İzmir, 2010 - Volkan Filik - Dokuz Eylül Ünv. SBE.) tamamlandı. 2010 yılında Kula Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminde göreve başlayan Volkan FİLİK, 24.04.2014 tarihinden itibaren Kula Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevini vekâleten yürütmektedir.
 
 
Müdür : Volkan FİLİK
Telefon : 0 (236) 816 70 05 -112 
E-mail : info@kula.bel.tr

 Temel Görevler

Yazı İşleri Müdürlüğü, Başkanlık, belediye meclisi ve encümen tarafından onaylanarak gönderilen evrakların işlemlerini yürütür, Belediye meclisi ve encümenince karara bağlanan evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlar ve belediye meclisi komisyonlarının çalışmalarında raportörlük görevini yerine getirir.

 Projeler

Müdürlüklerimizce üretilen projelerin hayata geçirilmesi konusunda tüm dikkat ve titizliği ile iş ve işlemleri özellikle ihale konularında sürdürmektedir. Bunun dışında, temel gayelerimiz ihalelerde şeffaflığı en yüksek düzeyde tutmak, taşınır işlemlerini en hızlı şekilde aksaklığa mahal verilmeksizin tam ve eksiksiz olarak sürdürmek ve motorlu vasıtalarımız ile gerek vatandaşlarımıza, gerek idaremiz içerisinde gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığımız hizmetin her zaman için daha üst noktalara çıkmasını hedeflemek ve gerçekleştirmektir.