ETKİNLİK TAKVİMİ
Mayıs 2023
PztSalÇarPerCumCmtPaz
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Destek Hizmetleri Müdürlüğü » Yetki ve Sorumlulukları

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Kamu ihale Kurumunun belirlediği senelik limitler çerçevesinde harcama birim Müdürlüklerinden gelen talepleri:

 • Limit içinde ise piyasa araştırması yaparak 4734 sayılı Kanununun Doğrudan Temin Usulü ile temin etmek.
 • Limit üzerinde ise İhale yolu ile teminini sağlamak.
 • Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatmak veya temin etmek.
 • Mali Yılbaşında ilgili birimlerce talep edilen veya senesi içerisinde yeniden gereksinim duyulan mal ve hizmetleri İç ve Dış Piyasalardan mevcut yasa ve yönetmelikler dâhilinde temin etmek.
 • Müdürlüklerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden kontrole tabi tutmak.
 • Tahmini bedel tespiti yapmak ve teklif almak
 • Yurt içi ve yurt dışı ilanlar yapmak
 • Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri İdari ve Teknik Şartnameleri dâhilinde tetkik ve karşılaştırarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve dökümanlarla birlikte ihale komisyonuna arz etmek.
 • İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yapmak, sözleşmeler hazırlamak ve sonuçlarını talep etmek.
 • Temin edilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanmasını sağlamak.
 • Ayniyat defterine kayıt yapmak, işlemi vize etmek, demirbaş sayısını vermek.
 • Ödeme için muhasebe yetkilisine bildirmek
 • Dış piyasalardan temin edilen malzemenin akreditif, yurda nakil, ithal ve sigorta ile ilgili işlemlerini yapmak.
 • Gerek dış piyasadan ve gerekse iç piyasadan temin edilen malzemenin teknik şartnameler uyarınca muayene ve kabul komisyonları ile muayenelerini yaptırmak ve bedellerinin ödenmesi için ilgili birimlere tahakkuklarını yaptırmakla görevlidirler.
 • Belediye ye ait tüm bina ve tesislerin aydınlatma, ısıtma ve havalandırma hizmetlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Birimlerde kullanılacak ve veya kullanılan elektrik, su, telefon, doğalgaz ve data hatları abonelik sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,
 • Haberleşme işlemlerinin (telefon, cep telefonu, internet, data, el ve araç telsizleri) hızlı ve etkin yapılmasını sağlamak amacıyla ilgili (Teknik destek sağlayacak bilgi işlem vb.) Müdürlüklerle etkin işbirliğini gerçekleştirmek
 • Belediye binalarının tüm tesisatlarının güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak, temizlik, her türlü bakımını ve onarımını yapmak, yaptırmak,
 • Araç havuzlarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde merkez ambarlarında bulunan kırtasiye, temizlik malzemesi, personel elbisesi, hırdavat ve büro malzemelerinin giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek kayıtlarının düzenli yapılmasını sağlamak, 
 • Belediye bünyesindeki her türlü araç ve iş makinesinin bakım, onarım ve tamirini yapmak, yaptırmak, Kalorifer yakıtı, Akaryakıt, Madeni yağ vb. ihtiyaçların teminini sağlamak, 
 • Belediye bünyesindeki her türlü araç ve iş makinesinin yedek parça talep işlemlerini takip ve kontrol ederek teminini sağlamak, Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin araç sicil kayıtlarını tutmak, araç tescil işlemlerini ve trafik sigorta işlemlerini takip etmek ve yapmak, yaptırmak