ETKİNLİK TAKVİMİ
Mayıs 2023
PztSalÇarPerCumCmtPaz
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Kültür ve Sosyal İşler » Yetki ve Sorumlulukları

YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 • İlçemizin kültürel ve tarihi zenginliklerini fotoğraf, film, video, CD, ses kasetleri vb. yöntemlerle değerlendirmek, Kamuoyuna ulaştırmak 
 • Gazete, mecmua ve mevzuatla ilgili yayınlar, diğer neşriyatın satın alınması ve resmi gazete ile diğer bazı süreli yayınların abone yenileme işlemlerini yürütmek.
 • Aylık basın analiz dosyasının hazırlanması ve www.kula.bel.tr adresi ile tüm web kullanıcılarına elektronik ortamda aynı hizmetlerin sunulmasını sağlamak.
 • Yerel, Ulusal ve Uluslararası televizyon kanallarının izlenmesi, Başkanlık Makamı ile ilgili birimlere ait haber ve benzeri görüntülerin derlenerek ilgili yerlere sunulmasını sağlamak.
 • Başkanlık Makamını ve Belediye icraatlarının ve faaliyetlerinin muhabirler, kameramanlar, fotoğrafçılar ve gerekli teknik ekipmanlarla izlenmesi, derlemelerin görsel ve basının materyalleri haline getirilmesi ve dağıtımını yapmak.
 • Kula Belediyesi sınırları içerisinde Başkanlığımıza bağlı ( Meydan, Cadde, Sokak, Bulvar, Park Bahçeler, Mezarlıklar, Kültürel Mekanlar, Köprüler, Tarihi yerler vs.) bunlar gibi yerlerde yapılan film çekimleri için gelen başvuruların değerlendirilip izin verilmesi işlemlerini yürütmek.
 • Belediyenin halkla ilişkiler hizmetlerini planlamak, uygulamak, uygulama aşamasından sonra gerekli değerlendirmeleri yaparak elde ettiği sonuçları diğer birimlere aktararak sonuçları takip etmek,
 • Belediye çalışmaları hakkında halkı bilgilendirmek, halkın belediye yönetiminden olan talep ve başvurularını kabul ederek ilgili birimlere ulaştırmak, sonuçları takip etmek,
 • Diğer halkla ilişkiler uygulamaları alanındaki yenilikleri takip etmek bunlardan uygun olanlarının belediyemizde uygulanabilirliği konusunda araştırmalar yapmak, bu kapsamda çeşitli öneriler hazırlamak,
 • Kurum içi iletişimi sağlamak, kurum kimliğini ve aidiyeti oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak, iç haberleşmeye dair basılı materyaller yayınlamak,
 • Gerekli hallerde halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek maksadıyla kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile alanında uzman kişilerden danışmanlık hizmeti satın almak, Belediyenin yatırım ve hizmetlerini (bez afiş, vinil, billboard ve gazete v.b ile) halka tanıtmak,
 • Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler alanlarında, bilimsel toplantılar düzenlemek, bu alanda düzenlenen toplantılara katılmak ve bilimsel yayınlar yapmak, İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın sosyal nitelikli talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak.
 • 4982 Sayılı kanun gereği kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi, Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almak.
 • PROJE BİRİMİ aracılığıyla Sosyal kalkınmayı oluşturabilmek ve toplumun tüm kesimlerini bu kalkınmaya ortak edebilmek amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşları, Okul Aile Birlikleri, Muhtarlar, Resmi ve Özel Sağlık Kurumları, STK’ lar ve Kanaat Önderleri ile görüşmeler yapılmasını sağlamak
 • PROJE BİRİMİ aracılığıyla AB, İŞKUR, KOSGEB ve Sivil Toplum Birimleri tarafından yayınlanan hibelere yönelik teknik takip ve başvuru yollarının hazırlanmasını sağlamak,
 • Projeler kapsamında etkinlikler, seminerler ve beceri kursları düzenlemek.
 • Kültür ve Sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle şenlikleri ve düzenlenen organizasyonların yapılmasını sağlamak.
 • Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, Kitap, kaset ve CD’lerin satın alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak.
 • Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
 • Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak. Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek.
 • Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dâhilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
 • Başkanlığımıza bağlı Kültürel mekânların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır olmasını sağlamak ve mekânların tahsislerini koordine etmek.
 • Yapılacak etkinliklerin duyurulmasını sağlamak.
 • İlçemiz halkına yönelik olarak, Meslek Edindirme ve El Sanatlarına yönelik branşlarda hizmet vermek.
 • İlçemiz dâhilindeki yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardımı sağlamak.
 • Okulların ihtiyaçlarını karşılamak.
 • İnternet ve benzeri yollarla halka açık eğitim hizmetleri sunmak.
 • Kula Evi Kültür Müzesinin talep ve ihtiyaçları ile düzenini sağlamak,
 • Kula Belediyesi İş Atölyelerinin mesleki kurslar kapsamında değerlendirilmesini sağlamak,