Müdürlüklerimiz » Basın Yayın ve Halkla İlişkiler


 
 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür V.
 

ÖZGEÇMİŞ
 
 
Müdür
Telefon : 0 (236) 816 70 05 -125
E-mail : basinyayin@kula.bel.tr

 Temel Görevler

Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü, halkın yönetimden bilgi edinme hakkının göz önüne alınarak yürütülen faaliyetler ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde halkın aydınlatılmasını sağlamak amacıyla hareket eder.  Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler kapsamındaki faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak, genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte bir tanıtım ve Halkla İlişkiler stratejisini izleyerek çalışmalarını yürütür.

 Projeler

Müdürlüklerimizce üretilen projelerin hayata geçirilmesi konusunda tüm dikkat ve titizliği ile iş ve işlemleri özellikle ihale konularında sürdürmektedir. Bunun dışında, temel gayelerimiz ihalelerde şeffaflığı en yüksek düzeyde tutmak, taşınır işlemlerini en hızlı şekilde aksaklığa mahal verilmeksizin tam ve eksiksiz olarak sürdürmek ve motorlu vasıtalarımız ile gerek vatandaşlarımıza, gerek idaremiz içerisinde gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığımız hizmetin her zaman için daha üst noktalara çıkmasını hedeflemek ve gerçekleştirmektir.