Jeotermal » Bunları Biliyor musunuz

  • Jeotermal akışkanı oluşturan suların meteorik kökenli oldukları için yeraltındaki rezervuar kayaları sürekli beslediğini, beslenmenin üzerinde kullanım olmadıkça jeotermal kaynakların tükenmesinin söz konusu olmadığını,
     
  • Kuyu yoluyla elde edilen jeotermal akışkanın reenjeksiyonunun sadece atıktan kurtulmak değil, aynı zamanda rezervuar parametrelerini korumak, jeotermal akışkanın ve ısının geri kazanımını sağlamak için yapıldığını, hatta reenjeksiyonun birçok yabancı ülkede yasalar çerçevesinde zorunlu olduğunu,
     
  • Dünya genelinde elektrik üretiminde Haziran 2005 itibariyle 8912 MWe'lık jeotermal kurulu gücün var olduğunu, doğrudan kullanımda bu kurulu gücün 27824 MWt olduğunu,
     
  • Türkiye'nin jeotermal doğrudan kullanımda son 5 yılda dünya genelindeki en büyük  gelişmeyi göstererek 11. sıradan 5 sıraya yükseldiğini..