Müdürlüklerimiz » Destek Hizmetleri Müdürlüğü


 
 
İlker ÇEVİK - Destek Hizmetleri Müdür V.
 

1973 Yılında Kula’da doğdu. İlkokul ve orta öğrenimini Kula da tamamlayan İlker Çevik, Dincle Üniversitesi Maden Meslek Yüskekokulu Elektirik Bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde göreve başlayan çevik 2013 yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne geçti. 2014 yılında da Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vekaleten yürütmektedir. 
 
 
Müdür : İlker Çevik
Telefon : 0 (236) 816 70 05 
E-mail : destekhizmetleri@kula.bel.tr

 Temel Görevler

Belediyemizde iş ve hizmetler için kullanılan (yedek parça, demirbaş, aydınlatma, basılı evrak, kırtasiye vb.) ihtiyaçların piyasadan en ucuz, kaliteli ve tasarruf tedbirlerine riayet etmek suretiyle, piyasa araştırması yapılarak ve teklifleri toplanılarak temin edilmektedir.


Mal ve malzeme alma ile ilgili tüm işlemler yürütülür. Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri, istenilen zaman ve şekilde temin ederek, ortak ihtiyaçlarda koordineyi sağlayarak talepleri karşılar, satın alma plan ve program çerçevesinde alımların gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Satın alınacak malzemelerle ilgili teknik ve idari şartnamelerin uygunluğu araştırılır. Satın alma mevzuatını yakından izleyerek, 4734 sayılı Kamu ihale kanununa uygun hareket ederek satın alma işlemlerinin kanunlara uygunluğu sağlanır. 

 Projeler

Müdürlüklerimizce üretilen projelerin hayata geçirilmesi konusunda tüm dikkat ve titizliği ile iş ve işlemleri özellikle ihale konularında sürdürmektedir. Bunun dışında, temel gayelerimiz ihalelerde şeffaflığı en yüksek düzeyde tutmak, taşınır işlemlerini en hızlı şekilde aksaklığa mahal verilmeksizin tam ve eksiksiz olarak sürdürmek ve motorlu vasıtalarımız ile gerek vatandaşlarımıza, gerek idaremiz içerisinde gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığımız hizmetin her zaman için daha üst noktalara çıkmasını hedeflemek ve gerçekleştirmektir.