Duyurular

PERSONEL ALIM İLANI

MANİSA İLİ KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ MİMAR VE PROGRAMCI ALIM İLANI
 
 
5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre, boş bulunan, aşağıda; sınıfı, ünvanı, derecesi, adedi, öğrenim durumu, iş deneyim süreleri belirtilen 1 adet tam zamanlı sözleşmeli Mimar(Peyzaj Mimarı) ve 1 adet tam zamanlı sözleşmeli Programcı personel alımı yapılacaktır.
 
BAŞVURU ŞARTLARI:
 
1. 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununun 48. Maddesi A fıkrası şartlarını taşıyor olmak,
2. Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,
3. Askerlikle ilişiği olmamak,
4. Manisa İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
5. Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak,
 
 
ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR:
 
SINIFI ÜNVANI ADEDİ EĞİTİM DURUMU
 
TH MİMAR(Peyzaj Mimarı)
1
Lisans -  Yükseköğretim
TH PROGRAMCI 1 Lisans -  Yükseköğretim
 
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
 
Başvurular, 26.07.2016 Salı saat: 08:00 ile 29.07.2016 Cuma saat: 17:00’ye kadar Kula Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Faks, Posta ve Elektronik posta(e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
02.08.2016 Salı saat 14:00’te Belediye Toplantı Salonu sözlü mülakat yapılacaktır.
 
NOT: Başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat edilecektir.
 
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
 
1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
2. Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,
3. Yerleşim yeri belgesi,
4. Özgeçmiş
5. Sağlık raporu,
6. Son altı ay içinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf,
7. Adli sicil belgesi,
8. Askerlik durumunu gösterir belge,
 
 
                                                                                                                          Hüseyin TOSUN
                                                                                                                 Belediye Başkanı
 

26.7.2016