Duyurular

PERSONEL ALIM İLANI

 

Jeopark Belediyeler Birliği'nde çalıştırılmak üzere;

1 kişi İngilizce bilen lisans mezunu bayan sekreter,

1 kişi üniversitelerin coğrafya, jeoloji veya maden mühendisliği bölümlerinden mezun,

3 kişi bekçi alınacaktır.

 

Başvurular Kula Belediyesi Çözüm Merkezine yapılacaktır.

 

Başvuru sırasında istenilecek belgeler:

1.   Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

2.   Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3.   Özgeçmiş

4.   Son altı ay içinde çekilmiş olan 1 adet vesikalık fotoğraf

 

 

5.8.2016