Duyurular

Personel Alım İlanı

 MANİSA İLİ KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ MİMAR, MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCISIALIM İLANI

BAŞVURU ŞARTLARI:

1) 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununun 48. Maddesi A fıkrası şartlarını taşıyor olmak,
2) Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,
4) a) Mimar kadrosu için, Fakültelerin “Mimarlık’’ bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

   b) Mühendis kadrosu için, Fakültelerin “İnşaat Mühendisliği’’ bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

 c) Şehir Plancısı kadrosu için, Fakültelerin “ Şehir ve Bölge Planlama’’ bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.


ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR:


SINIFI

ÜNVANI

ADEDİ

EĞİTİM DURUMU

TH

MİMAR

1

Lisans - Yükseköğretim

TH

MÜHENDİS

1

Lisans - Yükseköğretim

TH

ŞEHİR PLANCISI

1

Lisans - YükseköğretimBAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
   
      Başvurular, 13.12.2016 Salı Saat: 08:00 ile 23.12.2016 Cuma Saat: 17:00’ye kadar
Kula Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Faks, Posta ve Elektronik posta(e-mail) ile yapılan müracatlar kabul edilmeyecektir.

            27.12.2016 saat: 14:30’da Belediye Toplantı Salonu sözlü mülakat yapılacaktır.

NOT: Başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat edilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
2. Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,
3. Yerleşim yeri belgesi,
4. Özgeçmiş,
5. Sağlık Raporu,
6. Son altı ay içinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf,
7. Adli sicil belgesi
8. Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösterir belge,


12.12.2016