Duyurular

İşçi Statüsüne Geçiş Listeleri

 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesiyle 27/6/1989 ve 375 sayılı Kanun Hükmünde  Kararnameye eklenen Geçici 24. Madde Uyarınca İşçi Statüsüne Geçiş İçinSınava Girmeye Hak Kazananların ve Sınava Girmeye Hak Kazanamayanların İsim Listesi aşağıdaki gibidir.

20.2.2018