İhaleler

KULA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Belediyemize ait Camicedit Mah. Yüzüncü Yıl İş Merkezinde bulunan 7 ve 121-40 97-F no’lu,  Ankara Asfaltı Kenarı Zaferiye Mahallesi Bedesten Sokak 6 ve 15 no’lu, Kenan Evren Mahallesi Adnan Menderes Mey. 32 no’lu  işyerleri ile Manisa ili Kula İlçesi Şehitlioğlu Mah. Acısu Mevkii 101 Ada 12 Parselde kayıtlı 37.819,24 m2 lik tarla, Burgaz Güvercinlik Mah. Cevizlik Mevkii 127 Ada 100 Parselde kayıtlı 15.830,61 m2 lik tarla, Burgaz Güvercinlik Mah. Cevizlik Mevkii 127 Ada 100 Parselde kayıtlı 32.683,32 m2 lik tarla ile  Belediyemiz ağaçlandırma sahalarında bulunan çam ağaçlarının kozalaklarının toplanması işi 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ile üç yıllık olarak kiraya verilecektir.

İhale 16.01.2015 Cuma günü Saat:10.00’da Belediye Başkanlığı Odasında yapılacaktır.
Kiraya verilecek işyerlerinin aylık(işyerleri)/yıllık(kozalak ve tarla için) kira muhammen bedelleri;
 
-Camicedit Mah. Yüzüncü Yıl İş Merkezinde bulunan Zemin Kat 7 no’lu işyeri aylık kira bedeli 350,00 TL olup, Geçici Teminat Tutarı tahmin edilen 3 yıllık kira bedeli üzerinden %3 olmak üzere 378,00 TL’dir.
 
- Camicedit Mah. Yüzüncü Yıl İş Merkezinde bulunan Zemin Kat 121-40 97-F no’lu işyeri aylık kira bedeli 1.300,00 TL olup, Geçici Teminat Tutarı tahmin edilen 3 yıllık kira bedeli üzerinden %3 olmak üzere 1405,00 TL’dir.
 
-Manisa ili Kula İlçesi Şehitlioğlu Mah. Acısu Mevkii 101 Ada 12 Parselde kayıtlı 37.819,24 m2 lik tarlanın yıllık tahmini kira bedeli 1.000,00TL olup, Geçici Teminat Tutarı tahmin edilen 3 yıllık kira bedeli üzerinden %3 olmak üzere 90,00 TL’dir. 
 
-Manisa ili Kula İlçesi Burgaz Güvercinlik Mah. Cevizlik Mevkii 127 Ada 100 Parselde kayıtlı 15.830,61 m2 lik tarlanın yıllık tahmini kira bedeli 750,00TL olup, Geçici Teminat Tutarı tahmin edilen 3 yıllık kira bedeli üzerinden %3 olmak üzere 67,50TL’dir.
 
-Manisa ili Kula İlçesi Burgaz Güvercinlik Mah. Kabaağaçlı Mevkii 140 Ada 99 Parselde kayıtlı 32.683,32 m2 lik tarlanın yıllık tahmini kira bedeli 1.000,00TL olup, Geçici Teminat Tutarı tahmin edilen 3 yıllık kira bedeli üzerinden %3 olmak üzere 90,00TL’dir.
 
- Mülkiyeti Belediyemize ait Ankara Asfaltı Kenarı Zaferiye Mahallesi Bedesten Sokak 6 No’lu işyeri aylık tahmini kira bedeli 200,00 TL olup, Geçici Teminat Tutarı tahmin edilen 3 yıllık kira bedeli üzerinden %3 olmak üzere 216,00 TL’dir.
 
- Mülkiyeti Belediyemize ait Ankara Asfaltı Kenarı Zaferiye Mahallesi Bedesten Sokak 15 No’lu işyeri aylık tahmini kira bedeli 200,00 TL olup, Geçici Teminat Tutarı tahmin edilen 3 yıllık kira bedeli üzerinden %3 olmak üzere 216,00 TL’dir.
 
- Mülkiyeti Belediyemize ait Kenan Evren Mahallesi Adnan Menderes Mey. No:32 de bulunan işyeri aylık kira bedeli 300,00 TL olup, Geçici Teminat Tutarı tahmin edilen 3 yıllık kira bedeli üzerinden %3 olmak üzere 324,00 TL’dir.
 
- Belediyemiz ağaçlandırma sahalarında bulunan çam ağaçlarının kozalaklarının toplanması işi 2886 sayılı yasanın 45.maddesi hükümlerine göre açık arttırma suretiyle 3 yıllık olarak kiraya verilerek gerçekleştirilecektir. İhale 2014-2015-2016 yılı ürünleri için yapılacak olup tahmini bedeli yıllık 3.000,00 TL’dir. İhaleye katılabilmek için belirlenen tahmini bedelin 3 yıllık kira üzerinden %3’ü olan geçici teminat bedeli 270.00 TL’nin yatırılması zorunludur.
 
İhaleler ile ilgili bilgiler mesai saatleri içinde Kula Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden öğrenilebilir.
İlanen Duyurulur.
 
 
    Hüseyin TOSUN                                 Belediye Başkanı 
 

14.1.2015