EMİR KAPLICALARI

MİNYATÜR KULA'DAKİ KİBELE ATTİS KÜLTÜ Attis‟e Ana Tanrıça (Kybele) âşık olur. Attis ona sadık kalacağına söz verir ama Pessinus Kralının kızına âşık olur. Attis kralın kızı ile evleneceği sırada düğün konukları arasından Agdistis (Kybele) görünür ve kıskançlığından Attis‟i çıldırtır. Dağa kaçan Attis, bir çam ağacının altında kendini hadım ederve ölür. Kanından menekşeler meydana gelir. Bu yaptığından pişman olan Agdistis(Kybele), Zeus‟a yalvarır ve Attis‟in yeniden dirilmesini ister. Ancak, Zeus Attis‟in bedeninin hiç çürümeyeceğini, saçının hepuzayacağını, yalnızca sağ elinin küçük parmağının hareket edeceğine söz verir. Tanrıça, Attis‟i Pessinus‟ta gömer ve o her yıl yapılan törenlerde tanrı olarak anılır.” Mitolojide Kibele Attis hikayesini anlatan bu sahneleri yekpara bir kaya üzerinde oyularak dört niş içinde rölyeflerle anlatılmıştır. 1- Niş içindeki kabartma da sağ tarafta bir çam ağacı ve altında yere çökmek üzere olan Attis görülmektedir. Nişin dış çevresi bordür halinde buğday başakları ile işlenmiştir. 2- Niş içindeki kabartmada başında kendine özgü sivri bir külah sağ elinde iki delikli bir flüt, sol elinde çoban sobası olan Attis, çoban kılığında ayakta durmaktadır. Sol bacağının yanında da köpeği vardır. Niş'in dış çevresi ise menekşe ile işlenmiştir. 3- Niş içindeki kabartmada Attis bir sedir üzerinde yatmaktadır. Ayak ucunda ayakta duran bir rahip, baş ucunda Kibele, sedirin arkasında elleri havada ayakta çırpınan bir kadın vardır. Niş'in dış çephesi üzüm salkımları ile işlenmiştir. 4-Niş içindeki kabartmada Kibele bir sedir üzerinde oturmaktadır. Başı sağa dönük halde Attis'e bakmaktadır. Sol elinde Pedum yani Tanrıların alameti olan değnek, sağ kolu ile vücudu arasında ise bir aslan vardır. Başında tacı ve vücut detaylarını yok etmeden ince kıvrımlarla bezenmiş ayaklarına kadar inen bir giysisi vardır.

Görselin büyük hali için tıklayınız.

EMİR KAPLICALARI... ŞEHİTLİOĞLU- KULA Emir hamamları Kula-Selendi yolu üzerinde, Kula ilçesinin 18 km kuzeydoğusunda,Gediz nehrinin yakınında bulunan Şehitlioğlu köyünün güneyinde Ilıca hamam deresi (Gerençayı) kenarındadır. Emir hamamlarında, Roma dönemine ait hamam kalıntıları göze çarpmaktadır. Bu kalıntılar bizlere bölgenin binlerce yıldan beri kaplıca olarak kullanıldığını göstermektedir. Kaplıca alnında iki adet sondaj bulunmaktadır. Birinci sondaj kuyusu 33 metre derinlikte 40 litre /sn ile 63 C sıcaklıktadır. İkinci sondaj kuyusu 162 metre derinlikte 100 litre sn ile 59 C sıcaklıkta termal su içermektedir.

Görselin büyük hali için tıklayınız.

EMİR KAPLICALARI ŞEHİTLİOĞLU-KULA

Görselin büyük hali için tıklayınız.

EMİR KAPLICALARI... 1901 yılında Kula’ya gelen coğrafyacı PHİLİPSON’ un izlenimlerine baktığımızda; Hamamlar antik devrin THESEUNTHEM’ leri dir. Büyük bir antik yapının yanında sıcaklığı 59 C olan sıcak bir kaynak vardır. Bir yıkanma yeri ve birkaç çardak buradaki misafirleri ağırlamak içindir. Biraz batıda tersiyer (III Zaman) kirecin içinde antik oymalı üç ayak bulunur. Oymaların birinde bir cenaze töreni, ikincisinde yüksek şapkalı bir adam ile iki köpek, üçüncüsünde ise bir adam ve bir ağaç vardır. Bu vadi tersiyer (III Zaman) beyaz kumuna ve kirecine yaklaşık 200 metre kadar gömülüdür. Bitki örtüsü seyrektir, şeklinde bahsetmektedir. Görüldüğü üzere her dönem yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından Emir hamamları bölgesi ilgi çekmiştir.

Görselin büyük hali için tıklayınız.

EMİR KAPLICALARI... KİBELE ATTİS KÜLTÜ- ŞEHİTLİOĞLU Anadolu’da Kibele, doğanın ta kendisidir. Tamamen doğanın gücüdür. En büyük tapınma yeri Pessinus’ta idi. Tanrıçayı siyah bir meteorik taş temsil ederdi. Eskişehir – Afyon arasındaki ovaya tanrıçanın tapınaklarını temsil eden pek çok kaya anıtı yapılmıştı. Bu kaya anıtlarda Mater adı belirgin olarak görülür. Kayalardaki oyma heykelleri bina ve şehir girişlerinde de kullanılmıştır. Böylece Kibele surların, şehirlerin koruyucusudur. İki yanında aslanlar saldırgan olarak değil, sakin görünür. Lidyalıların Ana Tanrıçası olarak kabul edilen Kibele'nin izlerine Kula Emir Kaplıcalarında rastlanmaktadır. Kibele ve Attis, aşkının anlatıldığı 4 adet oyma kayalığın yüksek yerde yapılması Emir kaplıcalarında ki bir şehrin varlığını da göstermektedir. Attis‟e Ana Tanrıça (Kybele) âşık olur. Attis ona sadık kalacağına söz verir ama Pessinus Kralının kızına âşık olur. Attis kralın kızı ile evleneceği sırada düğün konukları arasından Agdistis (Kybele) görünür ve kıskançlığından Attis‟i çıldırtır. Dağa kaçan Attis, bir çam ağacının altında kendini hadım ederve ölür. Kanından menekşeler meydana gelir. Bu yaptığından pişman olan Agdistis(Kybele), Zeus‟a yalvarır ve Attis‟in yeniden dirilmesini ister. Ancak, Zeus Attis‟in bedeninin hiç çürümeyeceğini, saçının hepuzayacağını, yalnızca sağ elinin küçük parmağının hareket edeceğine söz verir. Tanrıça, Attis‟i Pessinus‟ta gömer ve o her yıl yapılan törenlerde tanrı olarak anılır.”

Görselin büyük hali için tıklayınız.

Diğer Albümler

YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ

Galeriyi incelemek için tıklayınız.

2014 Yılında Basında Kula

Galeriyi incelemek için tıklayınız.

KULA EVİ KÜLTÜR MÜZESİ

Galeriyi incelemek için tıklayınız.

PERİBACALARI TABİAT ANITI

Galeriyi incelemek için tıklayınız.

MERYEM ANA KÜLTÜR MERKEZİ

Galeriyi incelemek için tıklayınız.

2015 Yılında Basında Kula

Galeriyi incelemek için tıklayınız.

JEOPARK ZİYARETÇİ MERKEZİ

Galeriyi incelemek için tıklayınız.