Jeotermal » Jeotermal Duyuru ve Haberler

Bu kongrenin amacı; çevreci ve yenilenebilir kaynaklarımızdan en önemlilerinden biri olan jeotermal enerjiden doğru ve verimli bir şekilde yararlanılmasını sağlamaktır.
 
Jeotermal kaynakların aranmasından işletilmesine kadar geçen tüm evrelerin değerlendirilmesi ve bu enerjinin teknolojisinin gelişmesine katkıda bulunmak ve ülke ekonomisine önemli bir girdi sağlamaktır.
Ayrıca kongrenin amaçlarından bir diğeri de jeotermal enerji hakkında çağdaş ve güncel bilgilerin aktarılması ile jeotermal enerji aranması ve kullanımına yönelik politikaların oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
 
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası