Karamanlıca » Karamanlıca Alfabesi

Karamanlılar, atasözlerimize kadar yerleşmiş, fakat asıl nitelikleri hakkında çoğunlukla pek az şey bilinen bir topluluktur. Türkçe konuşurlar, bu yüzden Türkofon sayılırlar. Dinsel olarak ise Ortodoks Hıristiyan Rum olarak toplumsal katmanlar arasında yer tutarlar.
 
Anadolu'da yüzlerce yıldır var oldukları bilinmektedir; komşularıyla çoğunlukla barış içinde yaşamışlardır. Tarih kitaplarında ise, özellikle Selçuklu devrinden sonra, Beylikler ve Fetret devrinde kendilerinden bahsedilir. Karamanlı deyimi dar anlamıyla Karaman yöresinde yaşamış olanları kapsar. Bugün Karaman ilinin bulunduğu bölge merkez olmak üzere,Niğde,Konya, Maraş çevresindeki bozkırlara yerleşik oldukları bilinmektedir.
 
Karamanlılar 1924'te Lozan Antlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen mübadele sonucu Yunanistan'a göç etmişlerdir. Karamanlıların dilleri Osmanlıca, Antik Yunanca ve Rumcanın bir karışımıydı. Yazıda ise Grek alfabesini kullanırlardı. Halen anılan bölgedeki tarihi mezar taşlarında, Grekçe yazılmış, ama Türkçe okunan deyim ve dizelere rastlamak mümkündür. Karamanlılar yaşadıkları çevrede bir kültür dili de yaratmış olan topluluklardandır.
 
 

KARAMAN TÜRKÇESİ ALFABESİ

Büyük Harfler

Küçük Harfler

A A  α  a
AI E  αι  e
II B  μπ  b
TZ C, Ç  τζ  c, ç
Δ, T D  τ, ντ, δ  d
E E  ε, αι  e
Φ F  φ  f
Γ G, Ğ  γχ, γ  g, ğ
X H  χ  h
H, I I, İ  ι, εί, η, oί, υ  ı, i
K K  κ, χ  k
Λ L  λ  l
M M  μ  m