Karamanlıca » Karamanlıca Nedir?

Karamanlıca,Türkçenin Yunan harfleriyle yazılması sonucu ortaya çıkan yazı dilidir. Bunun Türkçeyi Arap harfleriyle yazmak gibi bir hal olduğunu bilmekte yarar vardır.
 
Karamanlıca ile ilgili olarak Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı Ortodoks kilisesi yüzyıllar boyu çalışmıştır. Bunlar arasında  Atina’da Gennadios Kütüphanesi’nde bir takım bilgiler - vardır; konunun ne kadar eski tarihlere gittiğinigösterir. Karamanlıca yazı dili de yüzyıllar boyunca matbaanın gelişimine bağlı olarak gelişip değişmiştir. Sadece Enstitü düzeyinde ve tarihin konusu olarak kalan çalışmalar dışında bu konuya ait bir kürsü, ders veya çalışma yoktur. Konuyu araştıranlar ve sınıflayanlar Yunanistan’daki akademisyenlerdir ve bunların başında  tarihçi Prof. Evangelia Baltagelir.