Müdürlüklerimiz » Müdürlükler - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü


 
 
Yeliz AY HIRKA - Kültür ve Sosyal İşler  Müdürü
 

1982 yılında Kula'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kula'da, Lisans Eğitimini Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde, Yüksek Lisansını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde tamamlamıştır.  2010 yılında Kula Belediyesi'nde çalışma hayatına başlayan  başlayan Yeliz AY HIRKA, 2014 yılından itibaren Basın Yayın Halkla İlişkiler  Müdürlüğü’ne vekalet etmiş, 2022 Mart ayında Kültür ve Sosyal İşler Müdür olarak atanmıştır. Evli ve iüç çocuk annesidir.
 
Müdür : Yeliz AY HIRKA
Telefon : 0 (236) 816 70 05 - 135
E-mail : info@kula.bel.tr

 Temel Görevler

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, belediyemiz ile ülkemizdeki ve yurt dışındaki uluslararası kuruluşlarla ve yurt dışındaki belediyelerle olan ilişkilerin koordinasyonunu sağlayarak ilgili birimlerimizin faaliyetlere aktif katılımını gerçekleştirmek, ilçemize ve halkına sunulan belediye hizmetlerinin geliştirmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

 Projeler

Müdürlüklerimizce üretilen projelerin hayata geçirilmesi konusunda tüm dikkat ve titizliği ile iş ve işlemleri özellikle ihale konularında sürdürmektedir. Bunun dışında, temel gayelerimiz ihalelerde şeffaflığı en yüksek düzeyde tutmak, taşınır işlemlerini en hızlı şekilde aksaklığa mahal verilmeksizin tam ve eksiksiz olarak sürdürmek ve motorlu vasıtalarımız ile gerek vatandaşlarımıza, gerek idaremiz içerisinde gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığımız hizmetin her zaman için daha üst noktalara çıkmasını hedeflemek ve gerçekleştirmektir.