Müdürlüklerimiz » Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 
Ummuhan İNCE - Muhtarlık İşleri Müdür V.
 
1969 yılında Kula’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kula’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi (Lisans) mezunu olup memuriyet hayatına 1994 yılında Sandal Belediyesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde Muhasebeci göreve başladı. 2006 yılında itibaren aynı belediyede Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini yerine getirdi. 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu gereği Sandal Belediyesinin tüzel kişiliğinin sona ermesiyle 20.05.2015 tarihinde Kula Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kadrosuna atanmış olup bu görevi devam ettirmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.
 
 
 
Müdür : Ummuhan İNCE
Telefon : 0 (236) 816 70 05 -119
E-mail : ummuhanince@kula.bel.tr

 Temel Görevler

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönergede tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve disiplinli bir şekilde yürütmekle sorumludur.

 Projeler

Müdürlüklerimizce üretilen projelerin hayata geçirilmesi konusunda tüm dikkat ve titizliği ile iş ve işlemleri özellikle ihale konularında sürdürmektedir. Bunun dışında, temel gayelerimiz ihalelerde şeffaflığı en yüksek düzeyde tutmak, taşınır işlemlerini en hızlı şekilde aksaklığa mahal verilmeksizin tam ve eksiksiz olarak sürdürmek ve motorlu vasıtalarımız ile gerek vatandaşlarımıza, gerek idaremiz içerisinde gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığımız hizmetin her zaman için daha üst noktalara çıkmasını hedeflemek ve gerçekleştirmektir.