BEŞİBİRYERDE TURİZM » Sağlık Turizmi

Emir Kaplıcaları, Hermes (Gediz) nehrinin 5 km uzağında ve 59 C sıcaklıkta Emir hamamları adı verilen Romalılardan kalma bir yerdir. Bu yerde eski dönemlere ait harabeler göze çarpar. Romalılar döneminde dini ve tedavi merkezi olarak kullanılmıştır. Su kaynağının bulunduğu yerin çevresi, harçsız konmuş antik döneme ait büyük taşlarla çevrilidir. Büyük bir kısmı şiddetli yer sarsıntılarında yıkılarak toprak altında kalmıştır. Güney kısmında, dağ eteğinde antik oymalı kabartmalar vardır. Bu kabartmalarda 1,5 metre yükseklikteki kayalara işlenmiş, Romalılar ve Hititler serpuşunu giymiş ve arkasında mabude işareti olan hilal konmuş bir çerçeve tasvir edilmiştir. 1901 yılında Kula’ya gelen coğrafyacı PHİLİPSON’ un izlenimlerine baktığımızda; Hamamlar antik devrin THESEUNTHEM’ leridir. Tabiatın kendi içerisindeki mücadelesinin güzelce sergilendiği, volkanların patlamalarıyla ortaya çıkan lavların akarak çukur olan yerleri doldurduğu , bu ortamda Gediz nehrinin yatağını değiştirdiği ama Gediz’in bıkmadan usanmadan tekrar kendine yatak açtığı Kula-Selendi yolu üzerinde Kula’ya 14 km, Emir Hamamlarına 4 km uzaklıkta Gediz nehrinin yanında Kula Maden Suyu tesisleri bulunmaktadır.Bir taraftan Gediz nehri akarken,diğer taraftan binlerce yıl öncesine ait lavları seyredebilir onlara dokunabilir, böylece doğanın birbiri ile mücadelesine sizde tanıklık edebirsiniz.