KURUMSAL » Tarihçe

KULA BELEDİYESİ

Kula’da belediye teşkilatı Osmanlı İmparatorluğunda ilk kurulan belediye-lerdendir. Belediye bazı kayıtlara göre l866 bazı kayıtlara göre ise l877 yılıdır.l949 yılı iller bankası Belediyeler yıllığı Cilt 2 de bu tarih l877 dir. İlk belediye binası ise l903 yılında yapılmıştır.Bu bina Yeni Hamam caddesinde mermer merdivenlerle çıkılan tek katlı ahşap bir bina idi.Alt kısmında un locası ve dükkanlar bulunmaktaydı.İlk yıllarda belediye encümeninde iki adet Rum encümen üyesinin de bulunduğu müşahede etmekteyiz.Belediye hizmetleri kurulduğu yıldan günümüze kadar en iyi bir biçimde yerine getirilmeye çalışılmıştır.İlk belediye icraatları arasında Kula’ya tayin edilen Kaymakamlar arasında yer alan Abdi Bey (Kör kaymakam demekle tanınan) ve Belediye reisi Serdar oğlu İzzet efendi tarafından Kula’nın tüm sokaklarına kaldırım döşenmiş fenerler asılmış ve Kula ile Eşme kazaları arasına şose yol inşa edilmiştir.Kula’ya ilk elektrik l924-l926 yıllarında belediye tarafından alınan dizel motoru sağlanmış ve tesisat yapılmıştır.l936 yılından itibaren ise Kula Mensucat Fabrikasının elektriğinden faydalanılmıştır.Yine ilk fenni mezbaha l937 yılında belediyece yapılmıştır.l954 yılında ilçenin ilk su şebekesi tamamlanarak ilçeye sağlıklı su verilmiştir.
        
Belediyenin ilk kuruluş yıllarında kır ve mahalle bekçilerinin de belediyeye bağlı olarak çalıştıklarını görmekteyiz.Belediye meclis seçimlerinin 1900’ lü yılların başında 2 senede bir yapılmakta olduğu azınlıklara da üye kontenjanı tanındığı görülmektedir.eski belediye binası olarak kullanılan binadan belediye teşkilatı l963 yılında şu anda kullanmakta olduğu binaya taşınmış ancak ilçede Lise açılması gündeme geldiğinde yeniden Yeni hamam caddesi (Yunus emre caddesi) ’ndeki eski belediye binası yerine yapılan binaya taşınmış 1970 yılında taşındığı bu binada az bir süre hizmet verdikten sonra 197l yılında yunus emre caddesindeki belediye binası ve ekmek fırını olarak yapılan binaya taşınan belediye binası 1989 yılında 100 Yıl Ticaret merkezinin ikinci katına 2002 yılında da şimdiki hizmet binasına taşınmıştır.
 
Belediye uzun yıllar içinde Kula halkının ihtiyaçları için çalışmış tüm sosyal alanlarda faaliyet göstermiş ve önderlik etmiştir.Hal pazarı,mezbaha,kasap dükkanları, zahire pazarı, yolların asfaltlanması ,modern su tesisatı,temizlik işleri park ve bahçeler hep belediyenin yürüte geldiği hizmetlerden olup Kula’ya yıllar içinde bir çok modern tesis kazandırılmıştır.
 
Belediye hizmetleri 2003 yılına gelindiğinde 53 memur ve 4ü daimi 45 ’i geçici olmak üzere 49 işçi olmak üzere toplam l02 personel  ile yürütülmekte temizlik ve bahçe işleri ise 60 personel aracılığı ile taşeron firmalara yaptırılmaktadır.
 
Bilinebilen Belediye başkanları:
 
Mehmet KELEŞOĞLU 1913-1919
Beyağa Oğlu Ali Ağa ve Çolakoğlu Ali Efendi 1919–1922
Süleyman GÜLMEZ 1923–1928
Ahmet ATAY(Sicimağaların) 1928–1942 1946-1947
Ethem POLAT 1942–1946
Mustafa ŞAPÇI 1947 – 1950 CHP
Mustafa KELEŞOĞLU 1950–1960 1964–1968 DP-AP
Mehmet HALICI 1968–1977 1984–1989 AP-ANAP
İsmail ŞADAN 1977–1980 AP
Ethem TANBURACI 1983–1984
Muammer KELEŞOĞLU 1989–1994 DYP
Selim AŞKIN 1994–2004 ANAP
Halil GÜLCÜ 2004–2009 DP
Selim AŞKIN 2009-2014 Ak Parti
Hüseyin TOSUN 2014-... MHP

 

Seçimle işbaşına gelen bu belediye başkanlarının yanında 1960 yılında Kaymakam Fahri Görgülü,1980 yılında kaymakam Koraltay NİTAS ve A.Nevzat DALKIRAN ile atama ile belediye başkanlığına Etem Tanburacı l983-l984 tarihleri arasında yürütmüşlerdir.
 
Belediye Meclisinin 1914 yılına ait rayiçlerle ilgili örnek bir kararı aşağıdadır.
 
Karar Numarası:53 :İş bu şehri teşrini evvel zarfında Kula kazası asakiri redifi zabıtanın evsan cedit usulüne ve Şim mecidiye l9 kuruş ,itibari müstehal oldukları Erzaki Mütenevviadan nan azizin beher kıyyei cedidi 36 paraya ve köşk ganemin l48 para 20 santim ve ,Varizin 93 para 6 santim,ve raganzadenin 429 ve Tuzun 27 para 30 santim ve mum’un 323 para 70 santim soğanın l5 para 60 santim ve ruğen gazın 44 paraya balığ ve reside olmağla olveçhile fiyat mazbatası Meclisce bil’ittifak karar verilmiştir.6/teşrine evvel 30
Reis              Aza                 Aza             Aza                Aza                      Aza
Halil            H.halil            Hasan            x                  Rum                    Rum
                                    Damyon Efendi
    
Türkçesi
İşbu Ekim ayında terhis olup gelen askerlere yeni usule göre Gümüş mecidiye 19 kuruş,çeşitli erzakların raici olarak (kararlaştırılmış değeri) değerli ekmeğin yeni okkası 36 para ve semiz koyun etinin 148 para 20 santim.,..............93 para 6 santim ve sadeyağının (tereyağının) 429 para  ve tuzun 27 para 30 santim ve mumun 323 paratim.Soğanın 5 para 60 santim,zeytin yağının l48 para 20 santim odunun 3 para 12 santim arpanın 16 para ve samanın 9 para,kömürün 15 para 60 santim ve gaz yağının (taş yağı) 44 paraya ulaştığı bu sebeple fiyat kararnamesinin meclisce oybirliğiyle onayına karar verilmiştir.
6 Ekim 1914