Jeotermal » Türkiye'de Jeotermal

Türkiye'de Jeotermal Enerji Çalışmaları
 
Türkiye de araştırılması 40 yıllık bir süreci kapsayan jeotermal enerjiden günümüzde birçok alanda yararlanılmaktadır. Türkiye'nin teorik jeotermal enerji potansiyeli 31500 MWt olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz bu potansiyeli ile Dünya da 7. Avrupa da ise 1. konumdadır. MTA 2005 yılından itibaren jeotermal sondajlı aramalarına hız verilmiş, 2010 yılına kadar yapılacak jeotermal aramaları için 26 adet hedef alan belirlenerek taslak projeler oluşturulmuş ve toplam 70 000 m lik sondaj programlanarak, 1000 MWt ısı ve 300 MW Elektrik Enerjisi rezerv artışı hedeflenmiştir Hedeflenen 70.000 m sondajlı arama çalışmasının 2005 - 2007 Aralık sonu itibariyle 37.000 m si tamamlanmış, 585 Mwt ısı açığa çıkarılmıştır. Sondajlı arama çalışmaları aralıksız devam etmektedir.
 
MTA Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda ülkemizde 184 adet sahanın varlığı ortaya çıkarılmıştır. Toplam 192509 m . derinliğindeki 446 adet kuyudaki ilk üretim değerlerine göre 3328,13 MWt enerji görünür hale getirilmiştir. Giderek yaygınlaşan jeotermal enerji kullanımı uygulamalarıyla 14 adet sahada konut ısıtması yapılmaktadır.
 
Jeotermal Enerji Türkiye de ağırlıklı olarak ısıtmacılıkta (Konut, sera, termal tesis ısıtması), elektrik üretimi, endüstriyel uygulamalar, termal turizm ve balneolojik uygulamalarda yararlanılmaktadır. Son yıllarda ise merkezi olarak şehir ısıtma uygulamaları hızla yaygınlaşmaktadır. Türkiye deki jeotermal enerji potansiyel değerleri göz önüne alındığında fosil enerji kaynakları ile yarışacak düzeyde olmadığı görülmektedir. Ancak bu enerji kaynağı yenilenebilen, çevreyi kirletmeyen ve sürdürülebilir özellikleriyle önemli bir avantaj sunmaktadır.
 
Jeotermal enerji oluşumunu sağlayan genç tektonizma ve magmatik faaliyete bağlı olarak oluşan sistemler oldukça zengin jeotermal enerji potansiyeli yaratmıştır.
 
MTA Genel Müdürlüğü Jeotermal Kaynaklarla İlgili Olarak
 
Jeotermal kaynakların; Sıcaksu, Buhar, CO2, Kaplıca suyu Aranması, araştırılması, bulunması, geliştirilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması Jeotermal kaynak üretiminin olduğu alanlarda Koruma Alanları etütlerinin yapılması, kuyu testlerinin yapılması, Emniyetli Debi nin hesaplanması ve üretim sırasında karşılaşılacak sorunlara çözüm önerisi getirilmesi Jeotermal Kaynaklarla ilgili görev alanına giren tüm faaliyetlere ilişkin ücretli etüt, sondaj ve danışmanlık  V.s. gibi  hizmetlerin yapılması, gibi çalışmaları yürütmektedir.